Onderhandenwerk-grouper oplossing voorfinanciering ziekenhuizen
Onderhandenwerk-grouper oplossing voorfinanciering ziekenhuizen
dinsdag 08-11-2011 15:21
Dit is een origineel bericht van Stichting DBC Onderhoud
Utrecht, 8 november 2011 DBC-Onderhoud start eind 2011 met de bouw van een Onderhandenwerk-grouper (OHW-grouper). Deze OHW-grouper brengt de productiewaarde van het onderhanden, nog niet gedeclareerde werk van zorgaanbieders in beeld.

Ziekenhuizen en ZBC's kunnen nog niet afgesloten DBC-trajecten op periodieke peilmomenten naar de OHW-grouper sturen. Deze OHW-grouper leidt zorgproducten af uit de subtrajecten, waarna een ziekenhuis er een (afgesproken) prijs aan koppelt. De waarde van deze zorgproducten geeft een goede benadering van het tot dan toe uitgevoerde werk en de kosten die ziekenhuizen daarvoor gemaakt hebben. Deze zorgproducten kunnen vervolgens, afhankelijk van de afspraken, gedeclareerd worden bij de zorgverzekeraar, die hiermee een helder inzicht in de mogelijke ontwikkeling van de schadelast krijgt.

In de afgelopen jaren zijn ziekenhuizen veelal bevoorschot door zorgverzekeraars. Daarnaast konden ziekenhuizen rente in rekening brengen op basis van de beleidsregel renteheffing van de NZa. Met de komst van prestatiebekostiging per 1 januari 2012 vervalt deze beleidsregel. Als gevolg hiervan, samen met de eisen van de DNB, stopt de huidige wijze van bevoorschotting van ziekenhuizen voor de betaling van toekomstige declaraties. Dit kan nadelige gevolgen hebben voor de liquiditeitspositie van ziekenhuizen. Met de OHW-grouper worden deze nadelen opgevangen.
De OHW-grouper maakt gebruik van bestaande, beveiligde gegevensstromen van het DBC- informatiesysteem (DIS) , waarbij rekening wordt gehouden met een zo efficiƫnt mogelijke aansluiting op de ICT in de ziekenhuizen. De OHW-grouper zal vanaf 1 april 2012 beschikbaar zijn. DBC-O biedt hiermee een aanzet tot een versnelde informatievoorziening waarmee zorgaanbieders en zorgverzekeraars beter kunnen sturen in hun bedrijfsvoering.
Links:
Organisatie info:
												Stichting DBC Onderhoud
											 
												
											 
	                			Voor meer informatie over dit bericht kunt u contact opnemen met Merit Boersma, Woordvoerder DBC-Onderhoud, 06-464 372 33 , e-mail m.boersma@dbconderhoud.nl
											 
											
											
Afdrukken:
Deel persbericht op:
Permanente link:
Stuur door:
Persberichten van deze organisatie: