Regels en uitgangspunten voor persberichten

Regels en uitgangspunten voor persberichten

ANP Pers Support is het platform voor verspreiding van relevant nieuws en expert opinion. Afzenders hebben verregaande regie over hun communicatie maar zij behoren zich te houden aan de uitgangspunten van zorgvuldigheid en geloofwaardigheid. In het gezamenlijk belang bewaakt ANP Pers Support daarom de content die via het platform wordt verspreid. Het betreft hier alle vormen van verspreiding, zoals: plaatsing op de nieuwsfeed van het ANP, de website van ANP Pers Support en mail distributie naar journalisten uit de database. In dit stuk beschrijven we het kwaliteitsbeleid dat we daarbij voeren.  

Persberichten moeten een duidelijke, actuele en nieuwswaardige invalshoek bevatten en vrij zijn van reclame en spam. Persberichten moeten de volgende kenmerken/kwaliteiten bevatten:

Nieuwswaardige inhoud: veelvoorkomende invalshoeken zijn onder meer actuele informatie over een nieuw product of dienst, een bedrijfsuitbreiding of recent evenement, een organisatorische mijlpaal zoals een jubileum of prijs of deskundig advies over een onderwerp dat momenteel in het nieuws is. De nieuwsaanleiding moet duidelijk in de kop worden vermeld.

Objectieve toon – in derde persoon: Persberichten moeten vrij zijn van ‘marketingtaal’ en directe adressering (d.w.z. “jij”, “ik”, “wij”, enz.), tenzij ze worden gebruikt in een citaat van een woordvoerder van een bedrijf of organisatie. Direct aanspreken van de lezer is een teken dat de inhoud een advertentie is in plaats van een persbericht. Dit geldt ook voor uitroeptekens; hyperbolische productclaims; beschrijvingen van een product of dienst als geweldig of uniek, of het gebruik van hoofdletters om de nadruk te leggen op de geloofwaardigheid van het product of de dienst.

Geldige contactgegevens: Persberichten moeten een geldige naam, telefoonnummer en e-mailadres in de contactgegevens bevatten.

Schriftelijke toestemming: in bepaalde gevallen, zoals bij beursgenoteerde bedrijven, met het gebruik van een ticker of bij belangrijke aankondigingen zoals (maar niet beperkt tot) die met betrekking tot fusies en overnames, kan ANP Pers Support schriftelijke toestemming vereisen van een managementlid voordat een persbericht wordt goedgekeurd voor verspreiding. 

Standaard grammatica en spelling: Persberichten moeten vrij zijn van spel- en grammaticale fouten en moeten volledig in het Engels of Nederlands zijn geschreven. Hoewel jargon en acroniemen gebruikelijk zijn in natuurlijke taal, moet je ervoor zorgen dat je de definities voor vakjargon opneemt, zodat de gemiddelde persoon het ook kan begrijpen.

ANP Pers Support plaatst en verstuurt geen:

Persberichten met de bedoeling om schade toe te brengen: ANP Pers Support verspreidt geen inhoud die bedoeld is om een ​​persoon of groep te schaden of wraak te nemen. Deze inhoud wordt gedefinieerd als alles waarvan wordt aangenomen dat het bedoeld is om: aan te zetten tot, te pleiten voor of uiting te geven aan haat, onverdraagzaamheid, racisme of nodeloos geweld; persoonlijke meningen promoten die een individu of groep aanvallen; de aandelen van een bedrijf kwaadwillig beïnvloeden; of stalken, belasteren, bedriegen, vernederen, te schande maken of een individu of groep tot slachtoffer maken. Ook uitingen die elementen bevatten die in strijd zijn met de feitelijkheid of de goede smaak worden geweigerd. ANP Pers Support behoudt zich het recht voor arbiter te zijn van wanneer de inhoud van een persbericht aan een of meerdere van bovenstaande zaken voldoet.

Advertenties: Als uw persbericht primair gericht is op het verkopen van een product of dienst, dan is het een advertentie en geen persbericht. Een goed persbericht informeert de media en het grote publiek over een nieuwswaardig onderwerp. Als het primaire doel van het document is om te verkopen zonder enig ander nieuwswaardig element, dan zal publicatie worden geweigerd.

Seksueel expliciete inhoud: om de integriteit van onze service voor iedereen te waarborgen, accepteert ANP Pers Support geen inhoud over seksueel expliciet materiaal of producten. Persberichten mogen geen verwijzingen of links bevatten naar expliciet seksueel materiaal, illegaal materiaal of profaan taalgebruik. Houd er rekening mee dat alle websites met content voor een doelgroep van 18 jaar en ouder als seksueel expliciet worden beschouwd.

Herdrukken/Kopies: Afbeeldingen, artikelen, opiniestukken, columns of nieuwsberichten van andere websites of publicaties, vooral als ze auteursrechtelijk beschermd zijn, zijn geen persberichten.

Duplicate Content: Een persbericht kan maar één keer via ANP Pers Support worden verspreid. Bovendien moet het grootste deel van elk persbericht originele inhoud bevatten. 

Niet-goedgekeurde of misleidende gezondheidssupplementen: ANP Pers Support staat geen persberichten over gezondheidssupplementen of gezondheidsclaims toe, ongeacht eventuele claims van wettigheid. Belangrijk om op te merken is dat volledige openbaarmaking van de ingrediënten van een product beschikbaar moet zijn in het persbericht of op de bijbehorende website.

Berichten over ‘snel geld verdienen’: ANP Pers Support accepteert geen releases die online geld verdienen of initiatieven om snel rijk worden promoten.

Persberichten met beurs-, aandelen en/of investerings advies: ANP Pers Support accepteert geen berichten waarin waarschuwingen, aanbevelingen, advies of beoordelingen voor investeringen of beleggingen worden gepromoot. 

*ANP heeft altijd het laatste woord bij het bepalen welke inhoud geschikt is voor distributie 

© ANP Pers Support 2023